Elsa Day Hrvatska

Elsa Day Hrvatska

Više od 300 pravnih fakulteta diljem Europe povezani jednim događajem – ELSA Day!

ELSA Day je poseban dan kad su sve ELSA grupe ujedinjene u zajedničkom cilju – podizanje svijesti o ljudskim pravima. Prvi,  povijesni,  ELSA Day održan je 20. ožujka 2013. i od tada je postao tradicionalan projekt kako u cijeloj ELSA mreži tako i u ELSA-i Zagreb.

30. studenog 2016. godine obilježava se peti u nizu ELSA Day, a ove godine ELSA pažnju usmjerava na posebno aktualnu i goruću temu – migracijsko pravo. Preko 150 različitih manifestacija na temu migrantskog prava je način na koji ELSA doprinosi podizanju svijesti o ovoj temi.

ELSA Zagreb ove godine ELSA Day obilježava nekoliko dana kasnije, 2. i 3. prosinca. Ove godine, po prvi puta ELSA Day ćemo obilježiti dvodnevnom konferencijom koja će se održavati u Europskom Domu. Čast nam je istaknuti da će nam se pri obilježavanju ELSA Day ove godine pridružiti čak 100 studenata prava iz cijele Hrvatske te također 30 studenata iz regije.

Prvog dana konferencije uvodno predavanje održat će visoki predstavnik UNHCR-a za RH Giuseppe di Caro s početkom u 14.00. Nakon toga bit će održana predavanja na temu obiteljskopravne zaštite djece bez pratnje, hrvatski sustav azila u europskom okruženju te integracija i suzbijanje diskriminacije.