Osvrt na radionicu

Osvrt na radionicu o pisanju životopisa i motivacijskog pisma.

Na radionici sam proveo kvalietno i ispunjeno vrijeme. Saznao sam vrijedne informacije koje će mi trebati i sigurno koristiti u bliskoj budućnosti. Posebno bih pohvalio prezentericu na jednostavnom, a opet sadržajno sveobuhvatnom prikazivanju modela životopisa i motivacijskog pisma. Uputila nas je na neke “cake” koje bi se trebalo koristiti prilikom sastavljanja istih. Pomogli su naravno i kolege, tj. sudionici seminara sa praktičnim pitanjima na koja smo dobili korisne odgovore i savjete.

Osvrt na AA radionicu o pisanju životopisa i motivacijskog pisma napisao je Jan Torjanac.