Osvrt na projekt

Osvrt na projekt “Zajedno protiv seksualne eksploatacije djece” (Together against sexual exploitation of children)

Početkom ožujka 2014. godine ELSA for Children LRG (Legal Research Group) zajedno s partnerima Missing Children Europe, ECPAT, ELSA, eNACSO i Allen and Overy započela je s projektom Zajedno protiv seksualne eksploatacije djece (Together against sexual exploitation of children). Cilj i namjera istog projekta bili su osvještavanje prilično aktualnog i kontroverznog problema sve češće seksualne eksploatacije djece te komparativno-pravni pristup pravnoj regulaciji onih država članica EU koje su implementirale Direktivu 2011/92/EU (Directive 2011/92/EU on combating the sexual abuse and sexual exploitation of children and child pornography) u vlastita zakonodavstva. U projektu su sudjelovala dvadeset i tri istraživačka tima iz isto toliko država članica.

Projektu se pristupilo istraživanjem iste tematike koje je uobličeno u tzv. akademski okvir (Academic Framework) na engleskom jeziku, poštujući pritom cjelokupnu metodologiju pravnoznanstvenog akademskog pisanja. Ista je činjenica, omogućila istraživačima da unaprijede vlastitu pravnu sintaksu, terminologiju i gramatiku engleskog jezika te akademsko pisanje, ključno za pisanje seminarskih, diplomskih, stručnih te znanstvenih radova.

Isto će se izvješće čitati i razmatrati u Europskoj komisiji, sve u cilju unapređenja postojećeg stanja u vezi seksualne eksploatacije djece.

U projetku je sudjelovalo šest istraživača koji su proučavali implementaciju već navedene Direktive u kaznenopravni sustav Republike Hrvatske. Istraživači su, koristeći vlastitu racionalost pravne logike i prosudbe, vrijedno iznosili vlastita razmišljanja te kritike u vezi implementacije iste Direktive, donoseći vlastite zaključke  kako bi se ista implementacija mogla učiniti boljom i pragmatičnijom. Istraživači su surađivali isključivo putem internetskih društvenih mreža (poglavito Facebooka u okviru izrađene zajedničke istraživačke grupe), što nije predstavljalo uistinu nikakvu prepreku u konačnoj uspješnoj realizaciji cijelog projekta. Ista je činjenica predstavljala veliku prednost za moju malenkost, pošto živim i djelujem u gradu Osijeku te svakodnevni odlasci u Zagreb oko dogovora i sastanaka ne bi bili previše praktični. Ovo je dokaz da se isti ovakvi projekti mogu realizirati i usprkos širokoj rasprostranjenosti istražvača unutar Lijepe naše. To je bio još jedan od razloga da se prijavim za projekt jer je njegova realizacija bila moguća uz pisanje u vlastitom domu koristeći dobru volju, računalo, određenu literaturu i smjernice voditeljice grupe i mentora.

Oduvijek sam smatrao da pravo, kao jedno od temeljnih ogranaka društvene znanosti, mora biti razvijano u skladu s duhom vremena. Jedna od glavnih aktivnosti koja bi trebala krasiti svakog pravnika jest kritičko razmišljanje i promišljanje, čitajući ona štiva koja zadiru u sve sfere društvenog života naše današnjice. Čitajući jedno od takvih štiva uočio sam zanimljivu izjavu kako budućnost pripada dvjema najdinamičnijim granama ljudskog djelovanja- ekonomiji i informatici. I uistinu, ista izjava nije bila daleko od istine. U tom smislu, možemo slobodno reći da je pravna informatika, i svi njezini ogranci, budućnost pravne znanosti i prakse. Kako se informatika odlikuje svojom dinamičnošću, pravna informatika mora biti u skladu s istom, omogućavajući svakoj osobi koja se njome koristi zaštitu temeljnih ljudskih prava i sloboda. Dječje iskorištavanje i pornografija najčešće se koriste upravo internetom kao glavnim medijem prijenosa, prikaza i iskorištavanja podataka vezanih uz nju. Uz već navedenu Direktivu, istraživači su uvelike morali proučiti i Konvenciju o kibernetičkom kriminalu Vijeća Europe koja je državama, koje su implementirale njezine odredbe, dala novu sliku i viziju reguliranja svega onoga što se odnosi na zloupotrebu prava i sloboda vezanih za internet i drugo. Upravo to mi je dalo poticaj da vlastitim radom krojim sudbinu one pravne grane koja se iz dana u dan sve više i više razvija.

Pomislio sam, ovo mi je još jedna prilika da izravno djelujem te da svojim radom, pravnim znanjem i racionalnošću promijenim određeni, makar i sitan, segment prava kao takvog. Napokon sam mogao izaći iz svijeta neprestanog učenja za određene ispite na fakultetu, onog učenja koje, po meni, pokazuje najmanje rezultate što se tiče same umne, a naposljetku, i razumne implementacije pravnih informacija, odnosno samog znanja. Projekti poput ovog, sudionicima daju čisto i pragmatično znanje jer upravo se kroz samostalno ili grupno istraživanje najviše toga nauči jer sama tematika, pristup i metodologija uvelike zaintrigiraju sudionike koji sve više i više ulaze u materiju istraživanja. Smisao pravnog učenja i izučavanja jest detaljno razmatranje i promišljanje o problemima koji se pojavljuju paralelno s razvojem svih segmenata društva, kao vrlo likvidne pojave koja sublimira iz dana u dan. Takvo izučavanje, nažalost, u maloj je količini prisutno na našim fakultetima. Projekti poput ovog, sudionicima omogućavaju razvoj vlastitite pravne logike te uče na koji način pravnik treba postaviti određeni problem kako bi bio uspješno riješen.

Takav bih način učenja preporučio uistinu svima, odnosno onima koji na pravo i cjelokupnu društvenu znanost gledaju drugačijim očima, očima koje pokušavaju de lega lata i de lege ferenda pravo učiniti boljim. Rijetko tko će ostati ravnodušan na činjenicu da vam u životopisu stoji da ste bili u istraživačkom timu koji je istraživao i pokušao pronaći sve prednosti i nedostatke nacionalne regulacije i implementacije jednog od najvećih i najkontroverznijih problema današnjice- seksualnog iskorištavanja djece.

Mi pravnici imamo tu moć da putem ovakvih projekata i inicijativa upravljamo razvojem društva, da navodimo njegova kretanja te da ga usmjeravamo k najboljem mogućem putu, onom putu u kojem dominiraju demokracija, vladavina prava te poštivanje temeljnih ljudskih prava i sloboda koje pripadaju svakom ljudskom biću ipso facto.

 

Osvrt napisao: Tomislav Nedić