ELSA day logo Konferencija ELSA Day

Migracije i pravo migranata su glavne teme na ELSA Dayju, koji ima i regionalni karakter. Konferencija ima temu o Migrantskom pravu u organizaciji Europske udruge pravnika (European Law student Association – ELSA).

Konferenciju obično otvora predsjednik ELSA-e Hrvatska. Zatim obično slijedi niz stranih i domaćih eksperata za migrantsko pravo. Može se staknuti kako je riječ o iznimno složenom skupu prava kojega imaju svi oni koji su zbog ekonomskih, političkih ili drugih egzistencijalnih razloga bili primorani napustiti svoju domovinu.

Konferencija se obično nastavlja drugi dan, kada se više raspravlja o budućnosti obiteljskog prava u Hrvatskoj i Europi.

ELSA dayELSA day Quote1 ELSA day Quote2