Glavne aktivnosti

Glavne aktivnosti ELSA-e su:

  • Akademske aktivnosti (Academic Activities – AA)
  • Seminari i konferencije (Seminars and Conferences – S&C)
  • Program razmjene studentskih praksi (Student Trainee Exchange Programm – STEP

ELSA Akademske Aktivnosti (AA) alat su za razvijanje studentskih akademskih vještina. Nadalje, AA su stvorene kako bi služile kao poveznica između pravne teorije i prakse koja su toliko potrebne za sve koji se bave pravom.

Njihova je uloga da direktno pridonesu pravničkom obrazovanju, da njeguju međusobno razumijevanje te da promiču društvenu odgovornost studenata prava i mladih pravnika.

Akademske aktivnosti uključuju: pravna istraživanja, esejska natjecanja, simulacije suđenja i mnoge druge aktivnosti koje unaprjeđuju teorijske i praktične vještine nužne za studenta prava koji teži postati profesionalcem.

Seminari i konferencije (izvorno S&C) nadopunjuju sveučilišni nastavni program ELSA-inih članova podizanjem studentske svijesti o globalnim, pravnim, socijalnim, ekonomskim i ekološkim pitanjima. Ključno područje S&C uključuje seminare, konferencije, pravne škole, predavanja i pravne debate. ELSA organizira međunarodne seminare i konferencije koje se bave pravnim temama od velikog međunarodnog interesa i pruža dodatne vještine i znanja studentima prava.

Na seminarima teme o kojima se radi se raspravljaju na plenarnom predavanju. Konferencije zahtjevaju više indvidualnog sudjelovanja i znanstvenog doprinosa sudionika. Teme konferencija se raspravljaju na radionicama, a zaključno usuglašena i uređena varijanta se iznosi na plenarnom predavanju. Međunarodni seminar ili konferencija predviđa smještaj za sudionike i inače traje tri dana.

ELSA pravna škola, s druge strane, ima za cilj biti godišnja i ima znanstveni program s pravnom temom. Pravne škole su organizirane uz blisku suradnju sa akademskim i institucionalnim partnerima, pravnim fakultetima, pravnim institutima itd. Znanstveni program uključuje predavanja praćena radionicama, koje produbljuju i ističu različite aspekte predavanja.

Dakle, pravna edukacija se osigurava kroz seminare, konferencije, pravne škole, predavanja i tribine. ELSA International surađuje sa sveučilištima, institucijama i pravničkim poduzećima kako bi studentima prava i mladim pravnicima osigurala najkvalitetnija akademska događanja.

Informacije vezane uz ELSA-in status u međunarodnim institucijama i delegacijama ELSA-e International možete preuzeti OVDJE.

Program za razmjenu studentskih praksi omogućava studentima prava i mladim pravnicima obavljanje prakse u pravnoj struci diljem Europe kako bi stekli, iz prve ruke, u duhu kritičkog dijaloga i znanstvene suradnje, nova saznanja i iskustva o pravu i kulturi drugih zemalja.

Takvom razmjenom studentskih praksi budući pravnici unapređuju svoje poznavanje stranih jezika i povećavaju znanje o određenom pravnom sistemu pa i o određenoj grani prava, što uvelike proširuje njihove poslovne sposobnosti. Uz to, sklapaju se poznanstva osobne i profesionalne prirode koja su od velike vrijednosti u daljnjem bavljenju pravnom strukom.

ELSA kroz ovaj program godišnje nudi oko 450 praksi u čitavoj Europi, a povremeno i u drugim dijelovima svijeta. Svaka od tih praksi može trajati od 2 tjedna do 18 mjeseci i može se održavati na bilo kojem području vezanom za pravnu struku (odvjetnički uredi, sudovi, javne institucije, banke, međunarodne organizacije itd.).

Prije početka prakse i tijekom njena trajanja, ELSA pruža svu potrebnu pomoć od dobivanja vize, ukoliko je ona potrebna, do pronalaska smještaja te upoznavanja sa gradom u kojem će se praksa vršiti, lokalnom zajednicom i načinom života u njoj kroz razna društvena događanja.

Programom razmjene studentskih praksi ELSA želi pridonijeti pravnom obrazovanju i promicanju društvene odgovornosti studenata prava i mladih pravnika te razvitku međusobnog razumijevanja i poštivanju kulturnih raznolikosti. Želi pripremiti studente prava i mlade pravnike da postanu pravnici sutrašnjice koji su sposobni uspješno djelovati i na međunarodnom planu.

ELSA Zagreb se bavi organizacijom praksi kako za strane, tako i za ”domaće” studente, pruža informacije o odlasku na prakse u inozemstvo, proslijeđuje Vaše prijave organizatoru prakse, pomaže u ispunjavanju formulara, te provjerava istinitost navedenih podataka.