ELSA Zagreb logo Europska udruga studenata prava
(ELSA – The European Law Students’ Association)

najveća je svjetska neovisna, neprofitna i nepolitička udruga studenata prava i mladih pravnika. Osnovana je 1981. godine u Beču, a trenutno djeluje u 44 europske države te okuplja više od 40.000 individualnih članova na gotovo 300 pravnih fakulteta.

Vizija:

Pravedan svijet u kojem se poštuje ljudsko dostojanstvo i kulturna raznolikost.
(A just world in which there is respect for human dignity and cultural diversity.)

Svrha:

Doprinos pravnom obrazovanju, poticanje međusobnog razumijevanja i promicanje društvene odgovornosti studenata prava i mladih pravnika.

Ciljevi:

Omogućavanje prilika za studente prava i mlade pravnike da uče o drugim kulturama i pravnim sistemima u duhu kritičkog dijaloga i znanstvene suradnje.
Pomaganje studentima prava i mladim pravnicima da budu međunarodno orijentirani i da steknu profesionalne vještine.
Poticanje studenata prava i mladih pravnika da djeluju za dobrobit društva.

 

Upravni Odbor 2016. - 2017. ELSA djeluje na tri razne:

  • – lokalnoj,
  • – nacionalnoj i
  • – međunarodnoj.

Na svakoj od njih postoji upravni odbor od sedam ili osam članova.

Sjedište ELSA-e Intenational se nalazi u Bruxellesu, a uživa i konzultantski status unutar Gospodarsko-socijalnog vijeća Ujedinjenih Naroda te Vijeća Europe.

Netom nakon osamostaljenja Republike Hrvatske, početkom 1992. godine, osnovana je i ELSA Hrvatska.

ELSA Hrvatska ima lokalne podružnice koje djeluju na sva četiri pravna fakulteta Hrvatske:

ELSA Zagreb osnovana je 1986. godine.

Sjedište ELSA-e Zagreb je na Trgu Republike Hrvatske 3 gdje se ujedno održavaju i redoviti sastanci za sve članove.

Elsa sabor Elsa sabor Elsa sabor