Izrada vizualnog identiteta udruge i svakog pojedinog projekta.

Kreiranje plakata, promotivnih materijala, najava projekata i slično. 

Društvene mreže: Instagram i Facebook