ELSA International i ELSA Hrvatska

ELSA (Europska udruga studenata prava) najveća je svjetska neprofitna i nepolitička udruga studenata prava i mladih pravnika osnovana 1981. u Beču. Svoje podružnice ima u 44 europske zemlje te okuplja više od 70.000 članova s preko 300 fakulteta. ELSA djeluje na tri razne: lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj. Sjedište ELSA-e International se nalazi u Bruxelles-u, a uživa i konzultantski status unutar Gospodarsko – socijalnog vijeća Ujedinjenih Naroda te Vijeća Europe. ELSA teži pravednom svijetu u kojem se poštuju ljudsko dostojanstvo i kulturna raznolikost, u svrhu doprinosa pravnom obrazovanju, razvoju međusobnog razumijevanja i promicanja društvene odgovornosti studenata prava i mladih pravnika. ELSA omogućava studentima prava i mladim pravnicima upoznavanje drugih kultura i pravnih sustava u duhu kritičkog dijaloga i znanstvene suradnje. ELSA Hrvatska ima četiri lokalne grupe koje djeluju na četiri pravna fakulteta u Hrvatskoj:

  • ELSA Osijek
  • ELSA Rijeka
  • ELSA Split
  • ELSA Zagreb

alternativeELSA Zagreb

ELSA Zagreb osnovana je 1986. godine i od tad aktivno djeluje kao studentska udruga na našem Pravnom fakultetu u Zagrebu. Nizom uspješnih i tradicionalnih projekata promiče vrijednosti utkane u statutu. Tu su tradicionalne škole prava, ljetna i zimska, karakteristične po svom međunarodnom elementu i promicanju upoznavanja drugih kultura: Summer ELSA Law School on Humarn rights and globalization i Winter ELSA Law School on Law and buisiness. Osim toga ELSA Zagreb već više od dva desetljeća organizira projekt Malu školu ljudskih prava kao višednevnu konferenciju o promicanju i zaštiti ljudskih prava.
Nakon 13 godina organizacije u suradnji s Knjižnicom Fakulteta, ELSA-in projekt Akademsko pisanje 2022. godine postao je kolegij na fakultetu. U suradnji s knjižnicom osim toga redovito se i danas održavaju radionice Škole retorike i Pravnog pisanja, a ELSA Zagreb uvijek sudjeluje na Simuliranom parlamentu u Hrvatskom Saboru kojeg organizira ELSA Hrvatska. Dosad je nekoliko puta organizirano i ELSA Natjecanje u pregovaranju (ENC), te ELSA pravna debata (ELD).