MALA ŠKOLA LJUDSKIH PRAVA

ELSA Zagreb jedinstveni projekt

Mala škola ljudskih prava je višednevna konferencija posvećena ljudskim pravima čija se konkretna tema svake godine mijenja, što sami projekt čini izrazito prilagodljivim aktualnim zbivanjima u Hrvatskoj i svijetu. Mala škola ljudskih prava jedan je od glavnih projekata putem kojeg ELSA Zagreb osviještava opću studentsku populaciju o važnosti ljudskih prava za pravnu državu te normalno funkcioniranje modernog društva.

alternative


alternative


SELS (Summer ELSA Law School)

SELS Zadar on Human Rights and Globalization

SELS je projekt međunarodnog karaktera koji se sastoji od akademskog, društvenog i kulturnog programa kojeg sudionicima osigurava ELSA Zagreb u suradnji s ELSA-om International. Cilj je SELS-a da sudionici tijekom škole kroz akademski program razviju solidno razumijevanje pojedinog područja prava te da upoznaju nove ljude iz različitih zemalja svijeta. Bogat kulturni i društveni program garantiraju odličnu zabavu i nezaboravna sijećanja sudionicima!


WELS (Winter ELSA Law School)

WELS Zagreb on Law & Business

WELS je projekt međunarodnog karaktera koji se sastoji od akademskog, društvenog i kulturnog programa kojeg sudionicima osigurava ELSA Zagreb u suradnji s ELSA-om International. Cilj je SELS-a da sudionici tijekom škole kroz akademski program razviju solidno razumijevanje pojedinog područja prava te da upoznaju nove ljude iz različitih zemalja svijeta. Bogat kulturni i društveni program garantiraju odličnu zabavu i nezaboravna sijećanja sudionicima!

alternative


alternative


Institucionalni posjeti

Ovaj sektor se bavi i organizacijom posjeta institucijama. Do sad smo posjećivali Ustavni i Vrhovni Sud Republike Hrvatske, Hrvatsku narodnu banku, Kliniku za psihijatriju „Vrapče“, kaznionice i brojne duge institucije u kojima će neki od nas, vjerujemo, uskoro graditi karijeru.


ELSA Delegations

Projekt ELSA-e International

Važan dio odnosa ELSA-e i raznih institucija predstavljaju izaslanstva u međunarodne organizacije. Delegacije su također velika čast, ali i prilika za naše članove u smislu daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja. ELSA ostvaruje suradnju te ima poseban status s UNESCO-om; Ekonomsko i socijalno vijeće UN-a (UN ECOSOC); Komisija UN-a za međunarodno trgovačko pravo (UNCITRAL); Ured UN-a za droge i kriminal (UNODC); Vijeće Europe; Ured visokog povjerenika Ujedinjenih naroda za ljudska prava (OHCHR); Svjetska organizacija za intelektualno vlasništvo (WIPO); Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD); Koalicija za Međunarodni kazneni sud (CICC).

alternative